PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

Professional lab
Play Video
Professional lab

Werk is belangrijk voor mensen. Het kan gezondheid en herstel bevorderen. Werk kan ook een oorzaak zijn bij het ontstaan en voortduren van psychische problemen. Het is daarom belangrijk om de invloed van werk te bespreken tijdens de behandeling en werk op te nemen in het behandelplan.

Hoe blijft jouw cliënt met een psychische kwetsbaarheid aan het werk of vindt deze nieuw werk?

‘Arbeid als medicijn’ geeft je handvatten om jouw cliënt beter te ondersteunen in het (her)vinden en behouden van werk. Je kunt de gespreksleidraad ‘Arbeid als medicijn’ inzetten ter voorbereiding van het gesprek over werk met je client. Daarnaast helpt de gespreksleidraad casuïstiek bij het voorbereiden op het voeren van casuïstiekoverleg.

In het client lab gaan clienten aan de slag met het vinden van antwoorden op de vragen:
‘Wat kan ik?, ‘Waar wil ik meer van?’ en wat heb ik nodig?’  Verwijs jouw clienten naar dit lab ter voorbereiding op jullie gesprek over werk. Klik op de button om zelf het client lab te bezoeken.

Gespreksleidraad Casuïstiek

Het is als professionals belangrijk om te blijven leren en groeien in je professioneel handelen. Dit doe je onder andere door feedback te krijgen van andere professionals op je werkwijze. Casuïstiekbespreking is een waardevolle bron om van te leren en om je vakbekwaamheid en kennis op peil te houden.
De gespreksleidraad casuïstiek helpt je om de casuïstiekbespreking voor te bereiden en goed te laten verlopen.