MENTALE VOORUITGANG EN WERK

Professional
BLOG

Werkgevers, werknemers, werkzoekenden en alle andere partijen uit ‘het veld van werk en gezondheid’ worstelen al jaren met de vraag hoe ze ervoor kunnen zorgen dat werk een positieve invloed heeft op hun mentale gezondheid. En hoe kunnen we verder voorkomen dat werk onze mentale gezondheid schaadt?

Ard van Oosten

Ard van Oosten

Ik werk als psychiater, bedrijfskundige en onderzoeker. Mijn onderzoek gaat over ‘Arbeid als medicijn’.

Dall-E Open AI

 

 

Werken en meedoen in het jaar 2050

 

We zien dat werk steeds vaker mentaal uitputtend is en we zijn nog onvoldoende in staat om werk in te zetten als krachtig medicijn bij ziekte, herstel en bevordering van gezondheid. Het is daarom tijd voor actie.

Afgelopen zomer is de derde denktank ‘Mentale vooruitgang en werk’ gestart om hier iets aan te doen. Deze denktank wordt gefaciliteerd door De Argumentenfabriek. Doel is het grondig doordenken en verder ontwikkelen van onze houding ten opzichte van werk en mentale gezondheid. Het vergroten van de mentale kracht van ons land staat daarbij centraal.

Op 6 november jl. werd het eerste conceptartikel van de denktank gedeeld. In dit artikel wordt vanuit het jaar 2050 terug gekeken en wordt getoond waarom het in 2050 zoveel beter kan gaan als nu en wat daar voor nodig is.

In de komende bijdragen zal ik verder aandacht aan dit conceptartikel besteden.

Meer lezen? Conceptartikel