Wel een baan, maar je werkt op dit moment niet

Houd zo mogelijk zelf contact met jouw werkgever. Contact is heel belangrijk voor jouw terugkeer op je werkplek. Je hulpverleners mogen alleen gegevens over jou aan je werkgever verstrekken als je daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Vraag voordat je die toestemming geeft, wat het doel ervan is en om welke gegevens het gaat.