De onderstaande ingevoerde gegevens worden niet opgeslagen.
          Wilt u uw gegevens toch bewaren? Sla deze webpagina dan op als PDF of maak er een print van.

          Weet u wat uw rechten en plichten zijn als het gaat om uw werksituatie?
          Welke vragen hebt u hierover?

          
          (Maximaal 500 tekens)
          Weet u hoe u de antwoorden op dit vragen kunt vinden
          of aan wie u die vragen kunt stellen voor een goed antwoord?

          
          (Maximaal 500 tekens)
          Toelichting
          Nederland kent een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid. Dat stelsel bevat ook
          uitgebreide regelingen over aan het werk blijven of aan het werk gaan met een
          psychische kwetsbaarheid. Daarbij hebt u telkens rechten en plichten. Het is vaak
          niet eenvoudig om al die regels en verantwoordelijkheden goed uit elkaar te houden.
          Veel informatie over rechten en plichten is te vinden op de websites van belangenorganisaties.          Is er sprake van een conflict met uw werkgever of met uw uitkeringsinstantie, dan
          is goede rechtsbijstand onmisbaar. U kunt hiervoor een particuliere verzekering
          afsluiten. Ook veel vakbonden beschikken over een juridische ledenservice. U kunt
          ook terecht bij het Juridisch Loket.          Meer weten
          Het Arboportaal geeft informatie over gezond en veilig werken, Arbowetgeving,
          nuttige instrumenten, tips, nieuws en links naar relevante bronnen: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/rechten-en-plichten-van-werkenden/          Lees meer over de dienstverlening door het Juridisch Loket: https://www.juridischloket.nl/werk-en-inkomen