Algemene vragen


          Wat zijn op dit moment uw dagelijkse activiteiten?
          Beschrijf hoe een dag er nu voor u uitziet.

          
          (Maximaal 500 tekens)

          Hoe zorgt u voor uzelf? (0 = heel slecht, 10 = heel goed)          Bent u tevreden over wat u doet? (0 = heel ontevreden, 10 = heel tevreden)
          Wat moet er veranderen om 1 punt hoger te scoren op de vorige vraag?
          Wat doet u dan wel, wat u nu nog niet doet?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Wat doet u dan wel wat u nu niet doet?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Wat zou u helpen om dat te gaan doen?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Over welke dingen die u doet bent u zo tevreden dat u ze graag wilt blijven doen?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Vragen voor als u wel een baan hebt, maar op dit moment niet kunt werken


          Bent u blij met het werk dat u doet? Wanneer heeft u plezier in uw werk? Waar krijgt u energie van in uw werk?

          
          (Maximaal 500 tekens)

          Wat moet er veranderen om 1 punt hoger te scoren op de vorige vraag? Hoe zou u zich dan voelen?

          
          (Maximaal 500 tekens)

          Vraag voor als u op dit moment niet aan het werk bent


          Houdt u op dit moment contact met uw werk? Zo ja, hoe?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Zou u op dit moment iets kunnen doen op uw werk? Zo ja, wat?

          
          (Maximaal 500 tekens)

          Toelichting

          Hebt u werk, houd dan zo mogelijk zelf contact met uw werkgever.
          In de praktijk blijkt dat contact heel belangrijk te zijn voor uw terugkeer op uw werkplek.

          Uw hulpverleners mogen alleen gegevens over u aan uw werkgever verstrekken als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
          Vraag voordat u die toestemming geeft wat het doel ervan is en om welke gegevens het gaat.          Meer weten?

          De toolbox 'Werk en psychische klachten' biedt praktische instrumenten zoals vragenlijsten,
          checklisten en voorbeelden:https://www.psynip.nl

          Arbeidsverhoudingen: bij welke sociale verhoudingen u zich prettig voelt,
          de ruimte die u verwacht om mee te denken en mee te beslissen over hoe het werk wordt aangepakt.
          Arbeidsvoorwaarden: de afspraken die u wilt maken rondom loon, arbeidstijden,
          de contractvorm en de mogelijkheden voor opleiding of promotie.
          De bovenstaande ingevoerde gegevens worden niet opgeslagen.
          Wilt u uw gegevens toch bewaren? Sla deze webpagina dan op als PDF of maak er een print van.