Algemene vragen


          Wat heeft u tot nu toe het meeste geholpen?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Hoe is het u in het verleden gelukt om problemen op te lossen?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Kunt u uw psychische problemen bespreken met anderen?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Is uw huisarts op de hoogte van uw werksituatie?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Hoe is de communicatie tussen u en uw hulpverleners?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Vragen voor als u op dit moment aan het werk bent


          Hoe verloopt het contact met uw collega's?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Weet u wat u op het werk wilt bespreken over uw psychische problemen en lukt dat ook?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Wat vertelt u wel en wat vertelt u niet aan uw collega's over uw persoonlijke situatie?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Welke steun zou u wel van uw collega's kunnen verwachten en welke niet?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Wat is uw positie in uw team en past die bij u?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Vragen voor als u op dit moment niet aan het werk bent


          Neemt u deel aan een re-integratietraject?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Zo ja, om welke instantie of begeleider gaat het?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Wat is de inhoud van de begeleiding of van het traject?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Zijn er praktische belemmeringen, waardoor het lastig voor u is om weer aan het werk te gaan,
          zoals de reisafstand of de inrichting van uw werkplek?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Toelichting

          Bewust stilstaan bij wat u op dit moment nodig hebt, kan u helpen om nieuwe manieren te vinden
          om met de huidige situatie om te gaan. Nadenken over eerdere oplossingen kan u inspireren of hoop geven
          om iets anders of iets nieuws te proberen.


          Meer weten?

          Lees meer over duurzame inzetbaarheid: http://www.duurzameinzetbaarheid.nl

          Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een werkvloer waar je je psychische kwetsbaarheid bespreekbaar kunt maken
          en gezamenlijk naar oplossingen kunt zoeken: http://www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-en-werk/voor-werknemers

          Hoe vertel ik het mijn werkgever?
          Hulp bij de keuze om werkgevers over een psychische aandoening te informeren: CORAL

          Gebruik dit formulier als u vindt dat uw hulpverleners onvoldoende met elkaar overleggen of
          als uw ene hulpverlener informatie nodig heeft van de andere: communicatieformulier


          De bovenstaande ingevoerde gegevens worden niet opgeslagen.
          Wilt u uw gegevens toch bewaren? Sla deze webpagina dan op als PDF of maak er een print van.