Algemene vragen


          Wat gaat er goed in uw leven?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Over welke goede eigenschappen beschikt u?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Over welke capaciteiten beschikt u? Wat gaat u gemakkelijk af?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Gebruikt u medicatie die invloed heeft op wat u kunt?

          
          (Maximaal 500 tekens)

          Bent u tevreden over wat u kunt? (0 = heel ontevreden, 10 = heel tevreden)


          Wat moet er veranderen om 1 punt hoger te scoren op de vorige vraag? Wat kunt u dan wel, wat u nu niet kunt?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Wat zou u helpen om dat wel te kunnen?

          
          (Maximaal 500 tekens)

          Vragen voor als u op dit moment aan het werk bent


          Welke eigenschappen en vaardigheden past u al toe in uw werk?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Hoe is bij u de balans tussen wat u nu aankunt en wat u doet?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Wat verwacht u van uzelf?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Is dat ook haalbaar?

          
          (Maximaal 500 tekens)          
          (Maximaal 500 tekens)

          Vraag voor als u op dit moment niet aan het werk bent


          Wat voor werk zou u willen doen?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Toelichting

          Uw werk kan teveel van u vragen. Vaak helpt het om te leren omgaan met de eisen die het werk aan u stelt.
          Bijvoorbeeld door problemen eerder te herkennen en er anders op te reageren. Dat is niet eenvoudig.
          Past het werk echt niet bij uw capaciteiten en vaardigheden, dan wordt het tijd om ander,
          meer passend werk te zoeken.

          Gebruikt u medicijnen? Wees u er dan van bewust dat dit invloed kan hebben op uw werk.
          Bijvoorbeeld als u voor uw werk moet deelnemen aan het verkeer,
          maar ook bij het bedienen van machines of werk waarbij u geconcentreerd moet blijven.
          Lees de bijsluiter van uw medicatie en raadpleeg zo nodig uw arts of apotheek.
          Zie ook op rij veilig met medicijnen https://www.rijveiligmetmedicijnen.nl/


          De bovenstaande ingevoerde gegevens worden niet opgeslagen.
          Wilt u uw gegevens toch bewaren? Sla deze webpagina dan op als PDF of maak er een print van.


.