Gespreksleidraad Casuïstiek

Het is als professionals belangrijk om te blijven leren en groeien in je professioneel handelen. Dit doe je onder andere door feedback te krijgen van andere professionals op je werkwijze. Casuïstiekbespreking is een waardevolle bron om van te leren en om je vakbekwaamheid en kennis op peil te houden.
De gespreksleidraad casuïstiek helpt je om de casuïstiekbespreking voor te bereiden en goed te laten verlopen.

 

Mensen Met Mogelijkheden richt zich op meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk, midden in de samenleving.
De focus van Mensen Met Mogelijkheden ligt op de mogelijkheden in plaats van de belemmeringen.

Lees meer over Mensen Met Mogelijkheden 

In het project ‘Mensen Met Mogelijkheden’ (MMM) hebben tientallen professionals uit 21 beroepsgroepen die betrokken zijn bij de begeleiding, ondersteuning en behandeling van mensen met een psychische kwetsbaarheid hun participatiedromen en de wegen naar verwezenlijking daarvan met elkaar gedeeld. Dit inspiratieboek maakt die ervaringen beschikbaar. Met dit inspiratieboek kan iedereen werken aan participatie. Het inspiratieboek ‘Mensen met Mogelijkheden’ is geschreven met het gebruik door professionals in gedachten. Het boek kan echter ook mensen met een psychische kwetsbaarheid en allen die zich als ervaringsdeskundige inzetten inspireren.

Download het inspiratieboek

Deze routewijzer is voor mensen met psychische klachten.

Zoek je een baan? Heb je een baan en wil je je ontwikkelen?

Kijk hier voor informatie en tips

Professional lab

Korte beschrijving filmpje Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Professional lab

Werk is belangrijk voor mensen. Het kan gezondheid en herstel bevorderen. Werk kan ook een oorzaak zijn bij het ontstaan en voortduren van psychische problemen. Het is daarom belangrijk om de invloed van werk te bespreken tijdens de behandeling en werk op te nemen in het behandelplan.

Hoe blijft jouw cliënt met een psychische kwetsbaarheid aan het werk of vindt deze nieuw werk?

‘Arbeid als medicijn’ geeft je handvatten om jouw cliënt beter te ondersteunen in het (her)vinden en behouden van werk. Je kunt de gespreksleidraad ‘Arbeid als medicijn’ inzetten ter voorbereiding van het gesprek over werk met je client. Daarnaast helpt de gespreksleidraad casuïstiek bij het voorbereiden op het voeren van casuïstiekoverleg.

werkgever lab

Werkgever

Over werken met psychische kwetsbaarheid

Korte beschrijving Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Play Video
werkgever lab

Welke psychische uitdagingen komen medewerkers op dit moment tegen en hoe kunt u hen als werkgever helpen aan het werk te blijven?

Onderstaande link verwijst u naar de pagina van de AWVN. Hier vindt u – vanuit verschillende rollen bezien – concrete tips.

Het Werkgever Lab is helaas nog niet open, hier zal het komende jaar aan gebouwd worden.

ARBEID ALS MEDICIJN

Werk kan bijdragen aan gezondheid en herstel, maar kan ook de oorzaak zijn van het ontstaan en verergeren van psychische klachten. 
Met de generieke module, de gespreksleidraad en het Lab van ‘Arbeid als medicijn’ helpen we mensen met psychische problemen, betrokken werkgevers en professionals om werk in te zetten voor het bevorderen van gezondheid en herstel.

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Professional lab
Professional lab

Werk is belangrijk voor mensen. Het kan gezondheid en herstel bevorderen. Werk kan ook een oorzaak zijn bij het ontstaan en voortduren van psychische problemen. Het is daarom belangrijk om de invloed van werk te bespreken tijdens de behandeling en werk op te nemen in het behandelplan.

Hoe blijft jouw cliënt met een psychische kwetsbaarheid aan het werk of vindt deze nieuw werk?

‘Arbeid als medicijn’ geeft je handvatten om jouw cliënt beter te ondersteunen in het (her)vinden en behouden van werk. Je kunt de gespreksleidraad ‘Arbeid als medicijn’ inzetten ter voorbereiding van het gesprek over werk met je client. Daarnaast helpt de gespreksleidraad casuïstiek bij het voorbereiden op het voeren van casuïstiekoverleg.

In het client lab gaan clienten aan de slag met het vinden van antwoorden op de vragen:
‘Wat kan ik?, ‘Waar wil ik meer van?’ en wat heb ik nodig?’  Verwijs jouw clienten naar dit lab ter voorbereiding op jullie gesprek over werk. Klik op de button om zelf het client lab te bezoeken.