Algemene vragen


          Wie zijn er op dit moment betrokken bij uw (dreigende) werkproblemen?
          Krijgt u begeleiding van een bedrijfsarts of een jobcoach?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Is er ondersteuning van een bedrijfsarts of andere arboprofessionals nodig?
          Zijn er anderen die betrokken moeten worden?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Welke afspraken zijn er gemaakt?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Wat kan een/uw hulpverlener op dit moment voor u betekenen?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Wat verwacht u van anderen? Wat verwachten zij van u? Is dat haalbaar?

          
          (Maximaal 500 tekens)          Toelichting

          Valt u uit terwijl u aan het werk bent, dan geldt de Wet verbetering poortwachter.
          Die wet houdt in dat uw werkgever de eerste twee jaar tenminste 70% van uw laatstverdiende loon moet doorbetalen.
          Uw werkgever moet zich in die tijd bovendien inspannen om passend werk voor u te vinden,
          zodat u weer aan het werk kunt. Dat gebeurt in samenspraak met een bedrijfsarts of Arbodienst.
          Van u wordt verwacht dat u daar zoveel mogelijk aan meewerkt.

          Blijft u ondanks deze inspanningen arbeidsongeschikt, dan kunt u na twee jaar ontslagen worden
          en komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering van het UWV.
          Hebt u een uitkering van het UWV (werkloosheid of arbeidsongeschiktheid), dan is die instantie verantwoordelijk,
          voor uw re- integratie.
          Hebt u een uitkering van de gemeente (bijstand) of krijgt u helemaal geen uitkering,
          dan ligt die verantwoordelijkheid bij de gemeente.


          Meer weten?

          MIND Platform zet zich voor iedereen in die door psychische problemen moeite heeft om aan betaald,
          onbetaald of vrijwilligerswerk te komen: https://mindplatform.nl

          De Rijksoverheid geeft een breed overzicht over zaken die samenhangen met werk:
           https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/werk

          Lees meer over loondoorbetaling, Ziektewet, WIA, WAO, WAZ: https://www.uwv.nl

          Lees meer over de participatiewet: https://www.rijksoverheid.nl

          De bovenstaande ingevoerde gegevens worden niet opgeslagen.
          Wilt u uw gegevens toch bewaren? Sla deze webpagina dan op als PDF of maak er een print van.